Tin tức

Toyota Hải Phòng    11.09.2018

Chương trình khuyến mại với khách hàng mua xe Vios G và Vios E

 Chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe Vios G và Vios E từ 15/9/2018 đến 31/10/2018 

 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất  cho khách hàng mua xe Vios G, tặng 2 năm  bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua xe Vios E.

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ